[BB#17] DENMARK

På BrainBoard #17 har vi fokus på, hvilke krav der bliver til kompetencer i fremtidens forretning, og hvordan dette hænger sammen med både de kommende generationers ønsker og adfærd og virksomhedernes forståelse og håndtering heraf. 

Keynote Speakers på [BB#17] er Direktør Birgitte Riise Bjærge og Viden- og Udviklingschef Rasmus Borregaard Hall - begge fra Erhvervskademi Dania.