BrainBoard Sessions med indlæg / Keynote Speaker (detailbeskrivelse)

The BrainBoard gennemfører minimum 4 events pr. år. Hertil kommer muligheden for at deltage i et årligt SUMMIT, der afholdes et nærmere bestemt sted (i verden og digitalt). Der afholdes også en årlig studietur. 

 

De enkelte BrainBoard sessions - som alle har et unik nummer, eksempelvis BB#10 - følger et fast format enten fysisk eller digital:

 

FYSISK FORMAT:

 

• Video med invitation og agenda udsendes inden…

• Registrering (0-30 minutter før officiel start)

• Velkomst og kort indlæg fra The BrainBoard  15 minutter

• Fri drøftelse (uden agenda / deltagere motiverer selv)

-Opsamling pr. gruppe, der opsamler temaer og udledninger (indgår i emnebank for fremtidige emner til dybere diskussion og forskning)  90 minutter

• Indlæg fra ekstern person  30 minutter

• Drøftelser med afsæt i indlæg fra ekstern person  90 minutter

• Opsamling og afrunding  15 minutter

• (Samlet 240 minutter = 4 timer)

 

 

DIGITAL FORMAT:

 

• Video med invitation og agenda udsendes inden…

• Registrering (0-30 minutter før officiel start: ZOOM / Teams startes)

• Velkomst og kort indlæg fra The BrainBoard  05 minutter

• Fri drøftelse (uden agenda / deltagere motiverer selv) => BreakOut Rooms i ZOOM

- Opsamling pr. gruppe, der opsamler temaer og udledninger (indgår i emnebank for fremtidige emner til dybere diskussion og forskning)  30 minutter

• Indlæg fra ekstern person  => Video udsendt inden, så indlæg er kortfattet opsamling fra video  15 minutter

• Drøftelser med afsæt i indlæg fra ekstern person =>BreakOut Rooms i ZOOM  30 minutter

• Opsamling og afrunding  10 minutter

• (Samlet 90 minutter = 1,5 timer)