STATEMENT

 [Vi – mennesker – står overfor en ny ære. En skelsættende situation. Vi har en unik mulighed. Nu. Både i forhold til jorden, klimaet, mennesker. Og i forhold til det rent forretningsmæssige. Det giver ikke længere mening at betragte den enkelte virksomhed, som en isoleret størrelse, der skal gevinstmaksimere sin egen forretning. Virksomheden er ikke målet i ligningen, men et middel. Et kritisk og afgørende middel! Virksomheder skal tjene penge. Og vækste. Men ikke på bekostning af økosystemet. Men i en forretningsmæssig symbiose, hvor der skabes POSITIV EKSTERNALITET. VÆRDI. Værdi, som sikrer øget velfærd! Og bæredygtighed. Det er denne værdifokusering, der bliver afgørende. Derfor vil forretningsparadigmet i stigende grad involvere etiske størrelser i samspil med de økonomiske størrelser. Kapitalismen udvikles med et normsæt. Vi kalder det EKSTERNALISME. Kravene til virksomhederne er differentiering. Differentiering,  der sikrer fremtidige forretningsmæssige styrker, der er fundamentet for at opnå positiv eksternalitet. Dette baserer sig på en TILLIDSFOKUSERET tilgang og proces. Tillid er afgørende for to eller flere parter kan opnå den større VÆRDI (positiv eksternalitet), og dermed optimere fremtidig velfærd og bæredygtighed. Forretningsparadigmet bliver i stigende grad kompleks, tvetydig, usikker og foranderligt. Ikke-lineær. Derfor behøver vi nye metoder der sikrer udvikling i dette paradigme med en stigende mængde af ”wicked problems”…]